Till universitetsstudenter som behöver hjälp med matematik, statistik och nationalekonomi. Vi akademiker delar med oss av egna erfarenheter. Lösningar i avancerad nivå kommer så småningom att publiceras.

Exemplar 5 NEK

Filed under: Okategoriserade — pfgr at 3:05 e m on onsdag, november 12, 2014

uppgift 5